Rodzaje kredytów - długoterminowe, inwestycyjne, hipoteczne?

W zależności, od kryterium, jakie zastosujemy do podziału instrumentów kredytowych otrzymamy różne rodzaje kredytów. Gdy weźmiemy pod uwagę czas kredytowania możemy wyróżnić kredyty długoterminowe (kilkadziesiąt lat), średnioterminowe (5 do 10 lat), krótkoterminowe (do 3 lat).

Ze względu na przeznaczenie możemy podzielić kredyty na: inwestycyjne, na rozwój działalność; konsumpcyjne - na zakup dóbr konsumpcyjnych; i obrotowe, przyznawane na finansowanie bieżącej działalności.

Kredyty mogą posiadać różną formę. Przekazania środków może odbyć się bezgotówkowo lub za pośrednictwem gotówki.

Biorąc pod uwagę formę prawną przedstawionego zabezpieczenia, kredyty można podzielić na: lombardowe i hipoteczne oraz na osobiste, gdzie zabezpieczeniem jest cały majątek poręczyciela; rzeczowe, gdzie zabezpieczeniem jest przedmiot wskazany, co do gatunku i rodzaju.