Hipoteka

Kredyt sprzęga ludzi na niekończące się czasy i wytwarza zagrożenie, że jak nie powinniśmy w stanie jego spłacać, pozostaniemy na przysłowiowym bruku. Kredyt hipoteczny to kredyt długoterminowy z zabezpieczeniem gwarantującym bankowi spłatę długu, zazwyczaj to jest nieruchomość. Jest pożyczką przeznaczoną na nabycie lokum bądź domu.

Nieruchomość zatem przechodzi na naszą własność, dopiero w chwili jeżeli całkowity kredyt na nieruchomość pozostaje przez ludzi spłacony.

Nieruchomość na jakiej ciąży hipoteka, może być zbyta, podówczas wierzyciel, zatem bank, może dochodzić swojej należności bez różnicy, kto jest posiadaczem domu.

Hipoteka ustanawiana jest przez ustawodawstwo akcesoryjne. Wyłania się ona, dopiero w chwili jeżeli zaistnieje wpis do księgi wieczystej. Tego typu wpis może powstać na kanwie orzeczenia prokuratora, postanowienia sądu o zabezpieczeniu lub tytułu wykonawczego.Stawiając na kredyt pod hipotekę, jesteśmy zobowiązani bezwarunkowo sprawdzić, czego domaga się od człowieka wybrany bank oraz które warunki nam oferuje. Należałoby zdawać sobie sprawę ubezpieczenie do czasu ustalenia hipoteki i niskiego wkładu osobistego, możliwość przewalutowania i wcześniejszej spłaty oraz, co najważniejsze - stopy oprocentowania.