Kredyt - co to takiego?

Prawo Bankowe w artykule 69. mówi, że kredyt ma wyłącznie formę pieniężną. Są to środki, które bank przekazuje do dyspozycji kredytobiorcy. Bardzo istotny jest fakt, że bank tylko oddaje do dyspozycji dane środki. Mimo tego, że obraca nimi podmiot inny niż bank, to formalnie są one ciągle własnością banku. Kredyt udzielany jest na konkretny cel i z góry określony okres czasu, po upływie, którego, powinien być spłacony wraz z należnymi odsetkami.