Koszty kredytów

Kolejny koszt, to marża, czyli opłata, jaką pobiera bank za przyznanie kredytu. Jej wysokość kształtuje się od 0,5 do 2,5% wartości kredytu. Bank może chcieć, żebyśmy zapłacili ją od razu, albo doliczyć ją do rat. Marża banku, to opłata za ryzyko, jakie podejmuje bank udzielając nam kredytu.

Dodatkowymi opłatami są obarczone kredyty zaciągane na zakup nieruchomości. W ich przypadku konieczne są różne ubezpieczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i samego kredytobiorcy. Jednym z takich kosztów jest ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej i ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych. Koszty ubezpieczeń są najwyższym składnikiem opłat za korzystanie z pieniędzy banku.