Koszty kredytów

Decydując się na kredyt musimy być świadomi faktu, że jego spłata to nie tylko raty kapitałowe i naliczone od nich oprocentowanie. Na koszty kredytu składa się wiele elementów, które w znacznym stopniu podnoszą wysokość spłacanych rat. Zgodnie z Ustawą o Kredycie Konsumenckim suma wszystkich opłat, czyli całkowity koszt kredytu, nie może przekroczyć 5 procent jego wysokości. Porównując oferty różnych banków nie opierajmy się jedynie na oprocentowaniu. Najlepszym miernikiem kosztów kredytu jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania.