Koszty kredytów

Kryzys finansowy, z jakim borykamy się obecnie, również wywiera wpływ na koszty kredytu. Zmiany stóp procentowych, czy ceny walut wywierają olbrzymi wpływ na wysokość oprocentowania. Efektem kryzysu jest także zaostrzenie kryteriów stosowanych podczas procedury kredytowej. Jednym z nich jest np. wkład własny wymagany przy kredycie hipotecznym.