Procedura przyznawania kredytu

Jeśli przejdziemy pomyślnie etap z BIK-iem, to czeka nas inspekcja i sprawdzenie proponowanych zabezpieczeń. Jeśli zabezpieczeniem będzie nasza firma, bank zażąda bilansów z ostatnich kilku lat. Jeśli zabezpieczeniem będzie dzieło sztuki, odwiedzi nas rzeczoznawca wyznaczony przez bank. Podobnie, jeśli będzie to dom.

Następnie za pomocą różnych narzędzi, (np. credit scoringu - czyli tabeli z wyznaczonymi kategoriami istotnymi dla banku podczas udzielaniu kredytu) nasza zdolność kredytowa zostanie poddana ostatecznej ocenie.

Po tych zabiegach sprawdzających naszą wiarygodność w oczach banku zostaniemy zaproszeni na opracowanie szczegółowych warunków kredytu i będziemy mogli w reszcie odebrać pieniądze. Nie będzie to jednak nasz ostatni kontakt z bankiem, który będzie stale monitorował postęp spłaty kredytu.