Kredyt - co to takiego?

Kredytu może nam udzielić jedynie bank, ewentualnie może to być inny podmiot wymieniony w ustawie. Te inne podmioty to agendy banku w różnego rodzaju sklepach czy supermarketach, które są po prostu bankami bliżej klienta. Nie są to jednak oddziały banku, a jedynie jego przedstawicielstwa, swoiste „kioski”, w których można szybko załatwić potrzebną sprawę. Kredytów mogą również udzielać coraz popularniejsze obecnie SKOK-i, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe. Nie podlegają one Prawu Bankowemu, ponieważ jako spółdzielnie, podlegają regulacjom zawartym w ustawie Prawo Spółdzielcze. Ich funkcjonowanie, czy oprocentowanie jest zbliżone do działalności banku.

Inne podmioty zajmujące się działalnością finansową mogą nam udzielić pożyczki, a jak się później dowiemy, te dwa instrumenty finansowe w istotny sposób różnią się od siebie.