Różnice między kredytem, a pożyczką

Powszechnie wydaje się, ze kredyt jest tym samym, co pożyczka. Nic bardziej mylnego. Kredytu mogą nam udzielić jedynie banki, całość postępowania kredytowego jest regulowana odpowiednimi ustawami, albo wewnętrznymi przepisami banku. Pożyczki może nam udzielić każdy, a zasady jej udzielania są normowane przez kodeks cywilny.

Pożyczając pieniądze nie musimy precyzyjnie określić, kiedy dokonamy ich zwrotu. Kiedy bierzemy kredyt, termin jego spłaty jest z góry ustalony przez bank.

Najważniejsza różnica między kredytem a pożyczką dotyczy własności. Kredytobiorca jest użytkownikiem powierzonych przez bank pieniędzy, podczas gdy pożyczkobiorca z chwilą ich otrzymania staje się ich właścicielem.

Powszechnie uznaje się również, że pożyczki opiewają na mniejsze kwoty, niż ma to miejsce w przypadku kredytów.