Jak wybrać najlepszy kredyt ?

Jeśli te kryteria są już określone możemy zająć się porównywaniem ofert. Przy porównywaniu trzeb brać pod uwagę RRSO, a nie tylko oprocentowanie. Warto zwrócić uwagę na marżę banku, bo jest ona jednym z ważniejszych czynników wpływających na koszt naszego kredytu. Mamy prawo poznać jej wysokość przed podpisaniem umowy, aby móc w pełni świadomie dokonać wyboru. RRSO powinna być wyliczona dla naszego kredytu, ponieważ zależy ona od wielu czynników takich jak czas, czy waluta, które powinny być dostosowane do naszych potrzeb. Bardzo istotna jest również możliwość przewalutowania kredytu, oraz kosztów z tym związanych.